HOT LINE: +95 2 4061124, + 95 9 33039977

                                                   

ဂုဏ်သတင်း အဖြာဖြာများ

 

 

  • စာရိတ္တကောင်းမွန်ခြင်း။
  • ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်ခြင်း။
  • အသိပညာနှင့်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားစေခြင်း။
  • မတူကွဲပြားယဉ်ကျေးမှုများအားသဘောပေါက်နားလည်စေခြင်း။
  • မြန်မာဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအားထိန်းသိမ်းထားခြင်း။

ဘာသာစကားဌာနများ

            တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ မြန်မာ၊ ရုရှား၊ ထိုင်း။

အထောက်အကူပြုဘာသာရပ်များ

            အင်္ဂလိပ်၊ သမိုင်း၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊ ဘာသာဗေဒ၊ မြန်မာ၊ အရှေ့တိုင်း၊ ဒဿနိက။

Category: